Huvudkolumn

Publicerad 2018-01-16 14:11 Skriv ut Tipsa en vän
Tvärförbindelseprojektet flyttas fram
Tvärförbindelseprojektet flyttas fram

Vid trafiknämndens möte den 15 december beslutades att projektet kring tvärförbindelsen i Torslanda senareläggs till tidigast 2020. Nämndens ordförande, Johan Nyhus (S), menar att det inte är rimligt att bygget kan starta innan dess.

I ett tjänsteutlåtande från trafikkontoret, som bifölls av trafiknämnden på mötet den 15 december efter att ordföranden Johan Nyhus (S) använt sin utslagsröst, omnämns Torslanda tvärförbindelse (12,5 mnkr) som ett projekt som inte längre är aktuellt inom perioden 2016-2019, och därmed ska flyttas fram till perioden 2020-2028. Det på grund av ”resursbrist och med hänsyn till kontorets prioriteringar.”
Vid mötet ställdes trafikkontorets tjänsteutlåtande angående långsiktigt investeringsunderlag för 2016-2019 samt 2020-2028 mot ett återremissyrkande från M, L och KD där de tre partierna bland annat ville prioritera upp Torslanda tvärförbindelse, som kommunfullmäktige uttryckligen vill att trafiknämnden prioriterar.
Efter att Henrik Munck (MP) avstått från att rösta, till förmån för ett eget återremissyrkande, blev resultatet fyra röster (tre S och en V) för trafikkontorets förslag och fyra röster (tre M och en L) för allianspartiernas återremissförslag. Avgörandet, att bifalla trafikkontorets förslag, föll efter att ordföranden använt sin utslagsröst.
Liberalernas ledamot i trafiknämnden Birgitta Ling-Fransson, kommenterar ärendet att Torslanda tvärförbindelse skjutits på framtiden så här:
– Det hänger väl ihop med resursbristen på trafikkontoret. Med all respekt för att de har en mängd andra projekt i andra delar av staden så tycker jag att resursbristen är en annan fråga. Tvärförbindelse i Torslanda är en viktig fråga för infrastrukturen i staden, säger hon.

– Jag bodde själv i Torslanda mellan 1992 och 2012 och det kändes som det alltid pågick något bygge som hindrade framkomligheten. Det känns som om det aldrig blir klart i Torslanda.

”(S)ka jobba för att det ska komma till”
Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) svarar skriftligen på två frågor från Torslanda-Tidningen:
Vad innebär beslutet med tanke på att kommunfullmäktige ålagt trafiknämnden/trafikkontoret att prioritera arbetet med tvärförbindelse i Torslanda?

– Som vi ser det i (S) så är det inte rimligt att anta att bygget av tvärförbindelsen kan börja byggas innan 2020. Just nu avslutas arbetet med att ta fram de alternativa sträckningar som finns och är möjliga. Därefter skall fattas beslut om vilken sträckning som ska jobbas vidare med för att på sikt kunna byggas, detta bedöms inte kunna påbörjas innan 2020.
Hur vill du kommentera senareläggandet till de Torslandabor som tycker att utredningarna kring en tvärförbindelse redan dragit ut alldeles för länge på tiden, och som tycker att en tvärförbindelse måste byggas för att lösa trafiksituationen längs Kongahällavägen?
– Jag har förståelse för att man i Torslanda känner att arbetet dragit ut på tiden, den första sträckningen som var tänkt för ett par år sedan gick inte att genomföra på grund av en rad omständigheter. Vi i Socialdemokraterna ser behovet av en tvärförbindelse och kommer jobba för att det ska komma till, men det är viktigt att den sträckning som kommer föreslås är ordentligt utredd och att den är genomförbar, så inte vi hamnar i samma situation som förra gången. En ny sträckning kan påverka både befintliga bostadsområde och kommande exploateringar, det är därför rimligt att de som bor och lever i Torslanda får reagera på förslagen. Det är också så att sträckningen av en tvärförbindelse inte bara skall lösa dagens trafikproblem, utan också vara en resurs för framtida utbyggnad i Torslanda.

Detalj- eller vägplan behövs
Trafikkontoret skriver i sitt förslag till budgetunderlag att den slutliga sammanställningen av åtgärdsvalsstudien Längs Kongahällavägen i projektet Trafiken längs Kongahällavägen pågår. Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har dialog förts med Trafikverket gällande de potentiella anslutningspunkterna för en kommunalt (trafikkontoret) administrerad tvärförbindelse till den statligt (Trafikverket) administrerade väg 155. Enligt Trafikkontoret kommer det krävas att staden tar fram detaljplaner eller att det tas fram en vägplan. Vidare skriver man:
”I nuläget är det oklart när medel kommer att behövas och vilken koppling finansieringen kommer få till exploatering. Utöver själva tvärförbindelsen kommer kontoret att behöva göra andra åtgärder för att öka kapaciteten och framkomligheten samtidigt som den nya sträckningen byggs. Med beaktande av den prioritering som behöver göras mellan angelägna projekt så föreslår trafikkontoret att projektet senareläggs och startas med en genomförandestudie 2020, följt av projektering och utförande efterföljande år.”
Ovan citat anger bara tjänstemännens önskan om arbetsgång. Något politiskt beslut om att en tvärförbindelse verkligen ska – eller inte ska – byggas har inte tagits.

Henrik Edberg

Kommentarer

(1)
  1. Detta är fan sanslöst ! Sätt igång med tvärförbindelsen nu det räcker med massa skitsnack !

    Robert 2018-01-1921:08:48

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS