Huvudkolumn

Publicerad 2017-03-08 13:47 Skriv ut Tipsa en vän
Representanter från SDF Västra Hisingen och stadsbyggnadskontoret vid Klockedammen under en trygghetsvandring i förra veckan.

Representanter från SDF Västra Hisingen och stadsbyggnadskontoret vid Klockedammen under en trygghetsvandring i förra veckan.


Trygghet i fokus

Representanter från Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och stadsbyggnadskontoret genomförde i förra veckan en vandring i området kring Torslanda Torg, för att lyfta olika aspekter kring begreppet trygghet, inför framtiden.

Stadsbyggnadskontoret håller för närvarande på med program för centrala Torslanda för att förtäta området mellan östra Amhult via Kongahällavägen upp till Torslanda Torg. I förra veckan träffades representanter från stadsbyggnadskontoret och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning på en vandring kring Torslanda Torg för att se vad som behöver göras där ur ett trygghetsperspektiv. Bland annat deltog två fältassistenter för att kunna bidra med synpunkter ur skolungdomars perspektiv.
De två huvudfrågeställningarna inför vandringen var ”Vad är bra och kan förstärkas” och ”Vad är otryggt och behöver åtgärdas”.
Vandringen startade utanför församlingshemmet och första etappen gick upp till Klockedammen. Området kring dammen har omnämnts av invånare i stadsdelen som en plats som känns otrygg under dygnets mörka timmar. Framförallt är det bristen på adekvat belysning som då ofta lyfts fram. Med tanke på i synnerhet alla barn och ungdomar som har aktiviteter i den relativt nybyggda Torshallen, är det viktigt att gångvägarna till och från idrottsanläggningen känns trygga. Trygga gångvägar kan troligtvis även minska antalet bilar som skjutsar unga till kvällsaktiviteter i Torshallen. Gångstråket mellan Torshallen och Torslanda Torg måste kännas attraktivt. Det gäller även gångvägarna som förbinder radhusområdena (Trollrunan, Lönnrunan, Runslingan med flera) norr om skogsområdet med torget.
Klockedammen är en av de platser runt Torslanda Torg där ungdomar uppehåller sig främst under årets varmare månader, enligt fältassistenterna Elin Malmström och Andreas Nordin. Andra platser där ungdomar träffas och hänger på är övre parkeringsetaget på parkeringsplatsen vid Torslanda torg, men även utanför entrén till Hemköp, bakom bullerplanket vid busshållplatsen och Noleredsskolans lekplats.

Välkomnande torg i alla riktningar
Att ungdomar träffas och umgås är naturligtvis något positivt, även om ”att hänga” kan ha en negativ klang i delar av vuxenvärldens öron. De flesta ungdomar som rör sig i området är skötsamma, men det har även förekommit ”negativ” gängbildning och droganvändning i området kring Torslanda Torg. I en artikel i Torslanda-Tidningen hösten 2014 beskrev en av polisens ungdomsspanare sin bild av situationen. ”De droger som ungdomarna framförallt använder är cannabis och Spice. I en radie på några hundra meter runt Torslanda torg, på undanskymda platser röks det på.” (Torslanda-Tidningen, vecka 44, 2014).

Under den fortsatta vandringen runt Noleredsvägen poängterades återigen belysningssituationen, men även exempelvis bristfälliga staket, räcken, skyltar och betonggrisar på sina platser. En synpunkt som framkom var att torget i framtiden ska kännas välkomnande från alla riktningar som man närmar sig det i. Som det är nu har det en tydlig fram- och baksida.

Positiv handelsutredning
Under samtalet efter trygghetsvandringen framkom att den handelsutredning som genomförts påvisar att det finns goda förutsättningar för etablering av småbutiker på Torslanda Torg redan idag. I utredningen framgår det att det finns bärighet rent ekonomiskt vilket ger goda möjligheter för att bedriva butiksverksamhet i området, enligt samhällsplaneraren i Västra Hisingen Erén Andersson som tagit del av utredningen som är genomförd av konsultföretaget WSP.
Fältassistenterna lyfte fram åsikten att de gärna hade sett en fritidsgård som skulle vara öppen för alla ungdomar, och som inte är kopplad till någon skola. En sådan skulle enligt dem med fördel kunna vara lokaliserad på eller någonstans i området omkring Torslanda Torg. 

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS