Huvudkolumn

Publicerad 2017-03-14 13:45 Skriv ut Tipsa en vän
Den här vyn kan snart vara ett minne blott. Inom några år kommer troligtvis nya Torslandaskolan F-6 ha ett helt annat utseende.

Den här vyn kan snart vara ett minne blott. Inom några år kommer troligtvis nya Torslandaskolan F-6 ha ett helt annat utseende.


Torslandaskolan kan få nya lokaler

Nuvarande Torslandaskolan F-5 kan få nya lokaler. Dessa ska i så fall stå färdiga till 2020. I samband med att skolan får nya lokaler kommer den också övergå till att bli en F-6-skola.

Lokalförvaltningen har genomfört en översyn av lokalerna på Torslandaskolan F-5 och kommit fram till att en renovering av nuvarande lokaler inte är aktuell – nya lokaler behöver byggas.
– Första steget är nu att upprätta en detaljplan för området där skolan ligger, för att möjliggöra en förstudie och en kostnadsberäkning, säger Peter Johansson, chef för sektor utbildning i Västra Hisingen.
– Men något politiskt beslut är inte taget då inga pengar finns avsatta ännu. Det kommer först senare i processen.
I nuläget finns inget klart om hur skolan kommer att se ut, men förhoppningen är att de nya lokalerna ska vara klara till 2020. Under byggnationen kommer tillfälliga paviljonger att sättas upp. I samband med att de nya lokalerna står färdiga kommer skolans särskilda undervisningsgrupp (Kastanjen) att flyttas in till skolans lokaler. Det samma gäller för särskolan.
Enligt Torslandaskolan F-5:s rektor Marie Blomstrand får skolan själva vara delaktiga i processen med planeringen för de nya lokalerna. Hon hoppas att den nya skolan kommer att vara lik Torslandaskolan 6-9 i sin visuella framtoning. Ett ytterligare önskemål hon har är att skolan ska ha egna ämnessalar såsom exempelvis slöjd- och musiksal som även ska kunna utnyttjas av fritidsverksamheten.

Även Lillebyn blir F-6-skola
Torslandaskolan F-5 ska i samband med ovan även utökas till att bli en F-6-skola, vilket är i linje med Västra Hisingens skolstrategier enligt sektorchefen:
– Tanken är att skolorna i stadsdelen ska vara F-6, eller F-3 i vissa fall, samt 7-9. Lillebyn blir en F-6-skola 2018 och där kommer vi att placera tillfälliga paviljonger för att kunna möta det ökade lokalbehovet som det medför när sexorna går kvar på skolan, säger Peter Johansson.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

E-tidning web

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS