Huvudkolumn

Publicerad 2017-12-06 14:36 Skriv ut Tipsa en vän
Torslanda tryggt – bortsett trafiken
Torslanda tryggt – bortsett trafiken

Under november månads nämndmöte i stadsdelen redovisades resultateten från Västra Hisingens trygghetsundersökning 2017. Precis som i föregående undersökning, 2014, är trafiken det område som inger mest otrygghet i Torslandaborna.

Västra Hisingens trygghetsundersökning genomfördes med hjälp av intervjuer med invånare under veckorna 19-22 i år. Cirka 500 boende i Torslanda intervjuades, medan 1000 Biskopsgårdsbor fick säga sitt om den upplevda tryggheten i stadsdelen. Torslandarespondenterna beskriver i de öppna svaren av undersökningen Torslanda som ett lugnt, tryggt och trevligt område. De upplever en stor skillnad mot Biskopsgården som anses vara mer utsatt och mindre säkert att bo i.
Sin vana trogen är det trafiken som orsakar Torslandaborna mest huvudbry när det kommer till den upplevda tryggheten. 28 procent angav i undersökningen att trafikproblem (det vill säga fortkörning, tung trafik, dålig gatuplanering etcetera) är ett stort problem, 30 procent angav att det är ett litet problem, 17 procent svarade att det förekommer men att det inte är något problem, medan 25 procent menar att det inte föreligger några trafikproblem i Torslanda.  Bland de som upplever problem i trafiken angav 74 procent att bilar kör för fort som en anledning. 56 procent upplevde att trafikregler inte respekteras i Torslanda. Lika många, 56 procent, tyckte att buskörning med mopeder eller motorcyklar var ett problem. 43 procent angav dåligt vägunderhåll och gatuplanering som ett upphov till otrygghet kopplat till trafiken, medan 28 procent angav tung trafik och/eller buller som ett problem.

Ny taxa i äldrevården 2019
Nämnden tillstyrkte ett förslag från stadsledningskontoret gällande översyn av taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Förslaget, där vissa delar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och andra delar den 1 januari 2020, innebär bland annat att taxan för abonnemang av trygghetslarm höjs från fem procent till tio procent samt att brukaren betalar enligt hemtjänsttaxa för utförd tid vid utryckning. Enligt sektorchefen Monica Sörensson finns ett visst missbruk av akutlarmandet i Göteborg och Västra Hisingen, vilket man hoppas kommer att minska med de nya reglerna.
– Man larmar inte alltid som man borde. Det inkommer larm om saker som hade kunnat åtgärdas när ordinarie hemtjänst kommer till brukaren, sa Monica Sörensson under mötet.

Ingen internbuss
För fjärde gången togs frågan om en kommunal internbuss mellan Vårväderstorget och olika kommunala arbetsplatser, främst i Torslanda, dit ordinarie kollektivtrafik är begränsad, upp till beslut. Vid de tidigare tillfällena har ärendet bordlagts. Den här gången avslogs yrkandet, från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, av nämnden efter att Miljöpartiet gått på Alliansens linje.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS