Huvudkolumn

Publicerad 2018-02-13 14:19 Skriv ut Tipsa en vän
Socialt företag ger försörjningsmöjligheter
Socialt företag ger försörjningsmöjligheter

Västra Hisingen har sänt in sin årsrapport för 2017 till kommunstyrelsen. Dessutom öppnar stadsdelens idéburna projekt – Clean Car Service, vars syfte är att få personer långt från arbetslivet till självförsörjning – den 1 mars. Det var två av ärendena på februari månads SDN-möte.

I Västra Hisingens årsrapport för 2017 framgår bland annat att försörjningsstödet i stadsdelen minskat jämfört med föregående år och att biblioteken i stadsdelen har stadens mest nöjda besökare. Det ekonomiska resultatet var 1,8 miljoner kronor. Resultatet förbättrades i huvudsak på grund av lägre kostnader för försörjningsstöd (15 miljoner kronor lägre än 2016), oplanerade statsbidrag till skolan och en oförbrukad nämngemensam ekonomisk reserv. Behovet och kostnaderna för köpt av omsorg inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg och funktionshinder fortsatte att vara höga under förra året. Nettokostnadsutvecklingen för 2017 var 5,1 procent vilket främst beror på ökade personalkostnader och ökade köp av vård och omsorg. Under året påbörjades strukturella åtgärder för att få ner kostnaderna vilka fortlöper under 2018.
Den ekonomiska hushållningen bedöms vara god.

Biltvätt ger sysselsättning
Under 2017 har Västra Hisingens stadsdelsdirektör Sergio Garay och Volvo Cars HR-direktör Hanna Fager diskuterat olika möjligheter för att knyta samman organisationerna för ömsesidig nytta. Volvo Cars har ett intresse i stadsdelens utveckling då man har större delen av sin Sverigebaserade personal i stadsdelen. Den 1 mars öppnar så Clean Car Service, ett samarbete mellan Volvo Cars, Västra Hisingen, Göteborgs universitet, Volvo bil och Vägen ut-kooperativen. Syftet är att öka andelen personer som blir självförsörjande med fokus på människor som är inskrivna i försörjningsstödet i stadsdelen och bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden. Biltvätten ligger inne på Volvo Cars område och deras tjänster riktas endast till anställda på Volvo Cars. Under 2018 testas verksamheten som ett pilotprojekt, som också följs och studeras av personal från Göteborgs universitet, men förhoppningen är att verksamheten kan uppnå ekonomisk bäring och även fortsätta efter 2018 års utgång.
– Under piloten ger projektet arbetstillfälle till åtta-tio personer, varav sex är heltidstjänster. I dagsläget är två av dem kvinnor och resten män. Men i vårt business case, som förutsätter att allt faller väl ut, finns det på sikt möjligheter för tolv heltider, säger projektledaren Daniela Ölmunger.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS