Huvudkolumn

Publicerad 2018-04-03 14:13 Skriv ut Tipsa en vän
Särpräglat första nämndmöte efter avhoppet
Särpräglat första nämndmöte efter avhoppet

Mars månads SDN-möte i Västra Hisingen var det första efter ordföranden Jahja Zeqirajs avhopp från Socialdemokraterna.
– Jag avser att sitta kvar mandatperioden ut. Jag hoppas att alla här respekterar föreningsfriheten som ger mig rätt att göra det, sa han under mötet.

SDN

Jahja Zeqiraj lyfter ordförandeklubban i SDN Västra Hisingen första gången sedan avhoppet från Socialdemokraterna. På bilden även förste vice ordförande Patrik Helgeson (V), nämndsekreterare Jonas Stenbäck och stadsdelsdirektör Sergio Garay.

Det rådde en något annorlunda och lite vagt osäker stämning över nämndmötet i medborgarkontorets lokaler på Vårväderstorget i tisdags i förra veckan. Anledningen var högst sannolikt ordföranden Jahja Zeqirajs avhopp från Socialdemokraterna veckan innan. Jahja Zeqiraj inledde mötet med att kortfattat ge sin bild av avhoppet och dess konsekvenser för nämnden. Han menade att han utnyttjat föreningsfriheten som ger honom rätten att sitta kvar som ordförande, även om han lämnat det parti som han valdes in som företrädare för.
– Jag har utnyttjat föreningsfriheten. Sedan förstår jag att det finns personer som är besvikna. Jag har lämnat Socialdemokraterna, jag har inte blivit petad. Men låt mig vara tydlig med att det rödgröna mål- och inriktningsdokument som vi antagit i nämnden är det som gäller. Jag avser inte att skapa oro, sa han bland annat.
Noterbart är dock att redan vid punkten om protokolljusterande markerade de rödgröna ett visst missnöje genom att föreslå att Patrik Helgeson (V) skulle justera mötesprotokollet istället för Rickard Eriksson (M). Det har tidigare varit okontroversiellt och legio att allianspartiernas gruppledare varit protokolljusterare, men nu tyckte de rödgröna annorlunda. Frågan om vem som skulle justera protokollet ställdes på proposition där dock Rickard Eriksson valdes till justerare utan att frågan gick till votering.
Senare under mötet när beslut skulle fattas om ett återemitterat ärende från kommunstyrelsen gällande åtgärder för att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV) valde Jahja Zeqiraj, efter vad som med lite god vilja skulle kunna beskrivas som några spännande sekunder, att som sista röstande rösta med de rödgröna till förmån för deras tilläggsyrkande till ärendet, medan allianspartierna ville avslå tilläggsyrkandet från S, V och MP.

Trafikutställning och möte
Per Bratthammar från Trafikkontoret var inbjuden för att hålla en föredragning om utredningen kring trafiken i Torslanda som sammanfattade den åtgärdsvalsstudie som ligger till grund för systemlösningen av trafiksituationen i Torslanda.
Vid föredragningen framkom att en publik utställning om utredningen kommer att hållas någonstans i Torslanda förhoppningsvis med start i april månad. Exakt var någonstans är ännu inte klart, vilket inte heller utställningsmaterialet i sig är. Därtill kommer ett särskilt informationsmöte, där närboende till den föreslagna Älvegårdsförbindelsen kommer att bjudas in, att hållas den 9 april.

Odramatisk omorganisation
Vidare informerades om att 50 procent av stadsdelens stödfunktioner försvinner när de nya centrala grundskole- och förskoleförvaltningarna tar över ansvaret för skolan och förskolan från och med den 2 juli i år. I många andra stadsdelar har det här, enligt Västra Hisingens stadsdelsdirektör Sergio Garay, skapat viss oro bland medarbetarna.
I Västra Hisingen upplevs dock omorganisationen som förhållandevis odramatisk.
Västra Hisingen håller för tillfället på att starta upp en ny sektor för Kultur och service, där fackliga förhandlingar pågår. Västra Hisingens ekonomichef Lile P Boschewska redogjorde för att stadsdelen har en god ekonomisk hushållning på SDN-nivå, men att kostnadsläget är för högt på vissa områden, på grund av bland annat att anpassning av ordinarie boenden till LOV-priser inte är klara, att behovet av köpt vård och omsorg inom sektor IFO och FH (individ- och familjeomsorg och funktionshinder) fortsatt är högt och en ny dyrare prognos för IT-kostnader.

Mobilt stadsdelskontor
Ett nytt mobilt stadsdelskontor, en specialutrustad skåpbil, gjorde premiär i påskhelgen. Bilen kommer att köra runt och befinna sig på olika strategiska platser runt om i stadsdelen.
Clean Car Services, som bland annat är stadsdelens och Volvo Cars biltvättsprojekt för personer långt från arbetsmarknaden har öppnat med tio anställda. Unikt för projektet som under första året drivs som en ekonomisk förening av Vägen ut-kooperativen, är att driften redan under andra året tas över av medarbetarna.
– Möjligheten finns alltså att rekordfort – på ett år – gå från försörjningsstöd till eget företagande, sa stadsdelsdirektör Sergio Garay.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv