Huvudkolumn

Publicerad 2018-04-27 11:56 Skriv ut Tipsa en vän
Trulsegårdsskolan får 350.000 kronor i mindre i skolpeng för nästa läsår. ”Jag tyckte inte att vi hade så mycket pengar innan, och nu får vi ännu mindre”, säger rektor Fredrik Henriksson.

Trulsegårdsskolan får 350.000 kronor i mindre i skolpeng för nästa läsår. ”Jag tyckte inte att vi hade så mycket pengar innan, och nu får vi ännu mindre”, säger rektor Fredrik Henriksson.


Sänkt skolpeng för Torslandaskolor

Fem skolor i Torslanda får sänkt skolpeng när ansvaret för grundskolan går över från stadsdelen till en central grundskolenämnd i juli. Sammanlagt går de fem skolorna miste om nästan en och en halv miljon kronor i och med omorganisationen.

Den interimistiska grundskolenämnd, som i juli ersätts av en permanent nämnd, fattar inom kort beslut om höstens detaljbudget för Göteborgs kommunala grundskolor. I Göteborgs Stad i stort kommer 70 procent av skolorna få ökade resurser och 30 procent få mindre resurser, skriver Göteborgs-Posten.
I Torslanda kommer emellertid en övervägande majoritet av de större skolorna få sänkt skolpeng.

En av skolorna som får en sänkt elevpeng, enligt de siffror som GP presenterat, är Trulsegårdsskolan. Två procent lägre, vilket innebär 350.000 kronor mindre för läsåret 2018-19 jämfört med 2017-18.

Fredrik Henriksson är rektor för årskurs 7 och 9 på Trulsegårdsskolan. Han har inte tagit del av siffrorna som Göteborgs-Posten publicerat på webben när Torslanda-Tidningen når honom. Han är kritisk till att uppgifterna når honom via media innan informationen kommunicerats ut internt.

– 350.000 kronor minus innebär att vi får dra ner på saker för att kunna driva samma verksamhet som idag. Då blir det väl personalkostnader som ligger närmast till hands, säger han.

Kommer gå att hantera
Fredrik Henriksson menar att två procent mindre i skolpeng naturligtvis inte är någon god nyhet, men att det är något som Trulsegårdsskolan kommer att kunna hantera.

– Vi tar in något fler elever till hösten, ungefär tio stycken, utan att öka antalet klasser vilket gör att vi får in mer pengar i elevpeng än under nuvarande läsår. Intäkterna blir mindre, men våra utgifter höjs inte i samma mån. Om det hade rört sig om en tioprocentig sänkning för vår skola hade vi däremot inte kunnat bedriva skolverksamheten enligt den garanterade undervisingsplanen.

– Om jag ska sätta 350.000 kronor mindre för nästa läsår i relation till något konkret kan jag nämna att vi under förra året köpte nya läromedel för ungefär 200.000 kronor, eller att anställd kostar ungefär en halv miljon, så det är 70 procent av en lärartjänst det handlar om, säger Fredrik Henriksson.

Skutehagen förlorar mest
Enligt Göteborgs-Posten är grundskolorna i Torslanda som får lägre skolpeng nästa läsår följande (förändringen i procent och kronor gentemot SDF Västra Hisingens tidigare budget):

Skutehagen  (-2%, -386.000 kronor), Nordlyckeskolan  (-3%, -369.000 kronor), Trulsegårdsskolan  (-2%, -350.000 kronor), Lillebyn  (-1%, -198.000 kronor) samt Noleredsskolan  (-1%, -144.000 kronor).

Totalt får alltså de fem berörda skolorna tillsammans 1.447.000 kronor mindre i skolpeng av grundskolenämnden jämfört med när de låg under Västra Hisingens ansvar.

Lokalkostnader försvinner
Enligt Göteborgs-Posten är den nya modellen som grundskolenämnden använder sig av för att fördela pengar till stadens alla grundskolor tänkt att effektivisera skolan och göra den mer jämlik oavsett var man bor i staden. Det finns åtgärder i det nya förslaget som kommer att minska ett flertal av alla Göteborgsskolors kostnader och på sett ge grundskolorna en mindre ekonomisk belastning. Bland annat kommer inte längre lokalkostnader eller lönekostnader för skolledningar tas från skolpengen.

Karin Pleijel (MP) är skolkommunalråd och ordförande i den interimistiska grundskolenämnden. Hon menar att det faktum att lokalkostnaderna är borttagna i den nya organisationens modell innebär att rektorerna kan lägga större fokus vid sitt pedagogiska ledarskap, vilket i sin tur ger lärarna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin undervisning.

Till GP säger du att ”alla skolor är vinnare på den här på nya organisationen”. Kan du konkretisera hur exempelvis Skutehagen, Nordlyckeskolan och Trulsegårdsskolan som får mellan 350.000 och 386.000 kronor mindre i skolpeng ändå blir vinnare i och med det?

  – Det kan bli en tuff omprioritering som dessa skolor får hantera inledningsvis. Men det berättigar inte att ha kvar ett system som gynnar vissa skolor ekonomiskt mer än andra trots likvärdiga problem. Vissa skolor har varit gynnade av den tidigare fördelningen. När vi kan samla hela stadens muskler för att stärka skolornas arbete med systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsa, särskilda behov, ledning, organisation med mera, så kommer det alla till del, skriver Karin Pleijel till Torslanda-Tidningen.

– Att rektor får större fokus på sitt pedagogiska ledarskap, det som ger lärarna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin undervisning enskilt och med kollegorna. Det gynnar alla skolor. Det är oerhört viktigt att ge mer utrymme för det pedagogiska ledarskapet, det är a och o för hur skolan fungerar.

Torslanda-Tidningen har varit i kontakt med ytterligare ett par rektorer från några av de Torslandaskolor som får sänkt skolpeng. De har avböjt att kommentera innan grundskolenämnden informerat stadens rektorer. Det är planerat att ske under ett möte i maj månad.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv