Huvudkolumn

Publicerad 2018-04-25 11:22 Skriv ut Tipsa en vän
Långdragen rondell
Långdragen rondell

Behovet av en cirkulationsplats i korsningen Kongahällavägen-Domarringsgatan har diskuterats i årtionden. Frågan lever fortfarande, trafikkontoret har gett den ”medelprioritet” i sin åtgärdsvalsstudie för trafiken i Torslanda.

Att anlägga en rondell där Domarringsgatan ansluter till Kongahällavägen har länge varit en fråga som engagerat många boende i områdena längs Domarringsgatan och i Tumlehed. Det är också en fråga som varit på tapeten från och till i åtskilliga decennier. Att göra en vänstersväng ut på Kongahällavägen när man kommer från Domarringsgatan är en manöver som blivit allt svårare i takt med att trafiken har ökat i centrala Torslanda.
I systemlösningen för trafiken i Torslanda grupperar trafikkontoret in olika åtgärder i tre olika kategorier: Åtgärder nödvändiga att genomföra på kort sikt, åtgärder angelägna att genomföra på kort sikt samt åtgärder angelägna att genomföra på lång sikt.
En rondell vid Kongahällavägen-Domarringsgatan placeras i mittenkategorin – åtgärder angelägna att genomföra på kort sikt.
I åtgärdsvalsstudien skriver trafikkontoret: ”De höga trafikflödena skapar ett framkomlighetsproblem för trafikanter som vill svänga ut från Domarringsgatan eller svänga av från Kongahällavägen in på Domarringsgatan.”
Åtgärdsvalsstudien bedömer att anläggandet av en cirkulationsplats skulle kosta mellan fem och tio miljoner kronor och att en sådan vid detta läge skulle bidra till en trafiksäkrare miljö, en minskning av risken av olyckor och ett jämnare trafikflöde. Det skulle också få en viss effekt på hastigheterna på sträckan, enligt studien. Man konstaterar också att det förekommer en del chansartade utkörningar på Kongahällavägen från Domarringsgatan.

Tvärförbindelse
Nästan lika länge som en cirkulationsplats har diskuterats vid nämnda ställe, har diskussionen om en tvärförbindelse i Torslanda pågått. Ett av de förslag som varit aktuellt längst är Domarringsförbindelsen. Även om trafikkontoret numera förordar Älvegårdsförbindelsen kan det i framtiden – någon gång efter 2035 – bli aktuellt med ytterligare en förbindelse från Domarringen som ansluter till Älvegårdsförbindelsen.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv