Huvudkolumn

Publicerad 2017-11-22 11:34 Skriv ut Tipsa en vän
Detaljplan på gång för Torslandaskolan
Detaljplan på gång för Torslandaskolan

I början av nästa år tar byggnadsnämnden med största sannolikhet upp frågan om en ny detaljplan för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan F-5.

Sedan tidigare har lokalförvaltningen och fastighetskontoret i Göteborgs Stad ansökt hos stadsbyggnadskontoret om planbesked för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan F-5. Den 21 november gick förprövningstiden ut gällande planbeskedet. Förprövningen leder fram till ett ställningstagande om positivt eller negativt planbesked. När Torslanda-Tidningen talar med Petter Frid, plankonsult på SBK, under måndagen den 20 november har inga synpunkter som motsätter sig en ombyggnation av Torslandaskolan F-5 inkommit, vilket gör att det lutar åt ett positivt utfall.
– I nästa skede påbörjas arbetet med detaljplanen, eller snarare ändringen av detaljplanen. Nästa steg efter det är att presentera förslaget för byggnadsnämnden. Det hinner nog inte komma med till decembermötet, så det blir någon gång i början på nästa år, säger Petter Frid.
I fastighetskontorets och lokalförvaltningens begäran av planbesked förslås en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan F-5. Önskemålet är att befintlig byggrätt till största delen behålls men ges utökad maximal byggnadshöjd till nio respektive tolv meter. Syftet är att kunna uppföra en ny skolbyggnad med upp till tre våningar.
Man föreslår vidare att befintliga skolbyggnader rivs, undantaget matsals- och köksdelen av skolan som uppfördes 2009. Tanken är att matsalsdelen ska byggas ihop mot en helt ny sammanhållen skolbyggnad.
I dagsläget går cirka 320 elever på Torslandaskolan F-5. En förstudie pågår kring förutsättningarna att utöka Torslandaskolan till en F-6-skola med cirka 570 elever och integrerad särskola. Något som förutsätter en ombyggnation av skolan och utökning av byggrätten.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS