Huvudkolumn

Publicerad 2017-10-10 10:25 Skriv ut Tipsa en vän
Assistentfri skola upprör
Assistentfri skola upprör

På Torslandaskolan F-5 har rektorn beslutat att det ska vara en assistentfri skola vilket upprör föräldrar.

Föräldrar undrar om det är av ekonomiska skäl eleverna inte får någon elevassistent.
– Mitt barn som har stort behov av stöd och har haft assistent sedan förskolan får nu ingen hjälp, berättar en förälder.
Eleverna var tidigare uppdelade i tre klasser med 20 elever i varje med en lärare och en extra resurs. Tidvis har det varit flera assistenter i en klass. Nu är det 29 elever med en lärare och en resurs.
– När klassen delas upp i grupper med en lärare och en pedagog i var sin grupp är de som är i behov i princip utan stöd, säger föräldern.
Föräldern berättar också att rektorn sökt särskild skolpeng för max 88 000 kronor som beviljats.
– Ändå får eleverna inget stöd. Mitt barn har blivit slagen på skolgården fastän rektorn säger att lärarna har koll på rasterna.
– Det är fruktansvärt, säger en annan förälder där assistenten tagits bort för barnet. Vi har hållit på sedan nollan och fått stöd till och från, men inte i år. Det är under all kritik, nu får det vara bra. Mitt barn uppnår inte målet.

Ny organisation
Torslanda-Tidningen kontaktade skolans rektor Marie Blomstrand.

Varför har ni dragit in på elevassistenter?
– På Torslandaskolan F-5 har vi en ny organisation där arbetslagen runt klasserna har stärkts upp för att höja kompetensen i klassrummet. Det har vi gjort för att kunna möta alla elevers behov på skolan. Det gör att vi kan dela upp eleverna i fler mindre grupper under skoldagen utifrån de behov som finns på skolan.

Och för de som haft assistenter sedan förskoleåldern?
– Tidigare bestod personalstyrkan av många outbildade elevassistenter men nu strävar vi efter att ha utbildade pedagoger som ansvarar för elevernas hela skoldag.

De pengar du fått till särskilt stöd på dryga 80 000 kronor vad har dom använts till?  
– De har gått till att förstärka organisationen med utbildad personal i klass 4.

Hur klarar sig de barn med särskilda behov i skolan samt alla andra elever som påverkas?
– Vi har anställt en till speciallärare på skolan som kan följa upp elevernas kunskapsinhämtning så att fler ska nå kunskapsmålen.
– Vårt mål på skolan är att alla elever ska känna sig trygga och ha lust för att lära. Vi arbetar utifrån gruppnivå för att alla elever ska mötas av ett gott förhållningssätt.

Anmält till Skolinspektionen
Upprörda föräldrar har  anmält till Skolinspektionen.
– Alla vårdnadshavare har rätt till att anmäla till skolinspektionen när det anser att skolan inte uppfyller sitt uppdrag. Vi kommer svara på skolinspektionens frågor, sedan är det skolinspektion som fattar beslut om skolan har uppfyllt sitt uppdrag eller ej, säger Marie Blomstrand.
– Jag anser att den organisationsförändring som rektorn har beslutat om innebär en kvalitetshöjning eftersom arbetslagen stärkts med utbildade pedagoger istället för outbildade elevassistenter, säger sektorchef Peter Johansson.

Pia Magnusson

Kommentarer

(1)
  1. Det känns som att det är mycket som artikeln tar upp som bubblar under ytan. Utifrån egna erfarenheter så är det flera av mitt barns kamrater som blivit slagna på skolan och vi föräldrar har även varit i kontakt med varandra. Barnen lämnas också ensamma på skolgårdern utan uppsikt vilket är ytterst anmärkningsvärt. Det var inte mer än ca 10 år sedan en 7 årig flicka blev utsatt för våldtäktsförsök på väg hem från lillebyskolan vilket i sig är väldigt skrämmande. Då mitt barn blev slagen i skolan så kontaktade vi skolinspektionen men har valt att inte anmäla skolan. Vi har sett andra barn bli slagna i skolan utan att personalen har ingripit, dvs inte varit närvarande.

    Förälder till elev 2017-10-1118:37:47

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

E-tidning web

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS