Huvudkolumn

Publicerad 2018-03-13 11:26 Skriv ut Tipsa en vän
Älvegårdsförbindelsen förordas
Älvegårdsförbindelsen förordas

Trafikkontoret har presenterat sin åtgärdsvalsstudie och sitt förslag till systemlösning för trafiken i Torslanda. Bland annat förordar man alternativet Älvegården väst som det bäst lämpade tvärförbindelsealternativet.

Trafiken i Torslanda

Tisdagen den 13 mars* tar trafiknämnden upp ärendet om Trafiken i Torslanda. Trafikkontoret har presenterat sin åtgärdsvalsstudie och även en systemlösning för trafiksituationen i Torslanda vilka innehåller en lång rad åtgärder. I tjänsteutlåtandet föreslås att trafiknämnden under tisdagens möte ger trafikkontoret i uppdrag att planera för ett genomförande av de åtgärder och planeringsinriktningar som beskrivs i nämnda åtgärdsvalsstudie, inkluderat en tvärförbindelse i Torslanda. Därefter föreslås att trafiknämnden skickar systemlösningen för trafiken i Torslanda, som åtgärdsvalsstudien ligger till grund för, på remiss till berörda förvaltningar.

”Bästa lösningen”
– Vi förordar att den tvärförbindelse som byggs är den så kallade Älvegårdsförbindelsen. Ur ett systemperspektiv är det den bästa lösningen. Den medför en ökad robusthet i trafiksituationen, samtidigt som den medför minst skada för naturen. Dessutom är vägen förberedd och finns som ett reservat i översiktsplanen, säger Per Bratthammar, projektledare för Trafiken i Torslanda.
– Älvegårdsvägen har hög trafiksäkerhet jämfört med kapaciteten på vägen idag. Men det är förstås ett väldigt viktigt arbete att det förblir en bra trafiksituation för de som bor längs Älvegårdsvägen, inte minst skolbarnen.
Älvegårdsförbindelsen skulle knyta an till Syrhålamotet i söder. En trafikplats på den av statliga Trafikverket administrerade väg 155. Enligt Per Bratthammar har Trafikverket uttryckt sig positivt till en anslutande tvärförbindelse då en sådan skulle hjälpa till att ”sila” trafiken i hela trafiksystemet.
– Men det är viktigt att poängtera att det här inte bara är en utredning om en tvärförbindelse. Det är ett sätt att uppgradera trafiksystemet i Torslanda som varit kraftigt eftersatt, med åtgärder som ibland leder till mer säkra skolvägar och möjligheter för fler att välja ett hållbart resande, säger Per Bratthammar.

Många ytterligare åtgärder
I systemlösningen för området redovisas åtgärder som behöver genomföras på lång och kort sikt. Där ingår åtgärderna från åtgärdsvalsstudien, samt Älvegårdsförbindelsen. Den totala kostnaden för åtgärderna uppgår till mellan 250 till 400 miljoner kronor, varav tvärförbindelsen bedöms till en kostnad mellan 130 och 160 miljoner kronor.
Bland de ytterligare åtgärder, förutom en tvärförbindelse som förordas, märks bland många andra:
l  Ny koppling mellan Skyttepaviljongens gata och Gamla Hjuviksvägen (i första hand för kollektivtrafik), omdragning av Gamla Hjuviksvägen fram till korsningen med Gamla Tumlehedsvägen, cirkulation i korsningen Gamla Hjuviksvägen/Gamla Tumlehedsvägen, utökning och flytt av parkeringsytor i anslutning till idrottsplatsen.
l Omdragning av busslinje 23/26 via Skyttepaviljongens gata till Torslanda torg, med en möjlig hållplats till Nordlyckeskolan.
l Cykelbana längs Gamla Tumlehedsvägen och Hornkamsgatan, mellan korsningarna med  Gamla Hjuviksvägen och Domarringsgatan.
l Busskörfält på passager på Kongahällavägen mellan Domarringsgatan och Torslandakrysset.

Invigning 2024?
En uppskattad process- och tidsplan för den förordade tvärförbindelsen skulle enligt trafikkontoret se ut enligt följande: Den 13 mars 2018 tar trafiknämnden ett inriktningsbeslut. För att sedan i höst ta ett potentiellt beslut som i så fall skulle leda in projektet i nästa fas: genomförandestudien innefattande väg- och detaljplan. Ett investeringsbeslut skulle i sådana fall bli aktuellt någon gång 2021-2022, följt av projektering under 2022 och byggande under 2023 och invigning under 2024.
Längre fram i tiden, efter 2035, skulle det kunna bli aktuellt med en kompletterande ”tvärförbindelsegren”, den streckade Bulyckeförbindelsen på illustrationen här bredvid.

*Mötet äger rum efter den här tidningens pressläggning.

Henrik Edberg

Kommentarer

(3)
  1. Janne: Låssbyvägen avhjälpte inte köbildningssituationen mellan Dommarringsgatan och Torslandakrysset, även om densamma förvärrades efter att Låssbyvägen stängdes. Utredningen visar tydligt att ju längre norrut (mot Skra Bro) på Kongahällavägen en tvärlänk placeras desto mindre effekt har den på trängseln. Ur den synpunkten var Låssbyförbindelsen det sämsta av de alternativ som utreddes.

    Henrik Edberg 2018-03-2017:02:33
  2. Suck, den gamla låssbyvägens placering var optimal och fungerat fint dom sista 60 åren (bortsett eländet för dom som bor där). Så varför inte dra en betydligt kortare ersättningsväg utmed Volvos testbana så trafiken kommer ut vid IAC. Så slipper man föda 155:an med ännu mer elände. Det är ju inte många hushåll/skolor som blir negativt berörda av den sträckningen heller.

    Janne 2018-03-1411:47:51
  3. Det fanns en bred politisk majoritet för den sträckningen redan för 15 år sedan! Trafikkontoret och Fastighetskontoret förordade i stället Domarringsleden, för den beräknades bli 20 miljoner billigare. Vad som också påpekades var att det var viktigt att bygga leden innan man planerade bostäderna vid Lillebygrillen. Får man avsluta med att "sent skall syndaren vakna"

    Göran Dahlman 2018-03-1322:55:01

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv