Huvudkolumn

Publicerad 2016-02-10 11:16 Skriv ut Tipsa en vän
Att Länsstyrelsen satt stopp för detaljplanering i Öckerö tills trafiksituationen längs väg 155 är löst, är den viktigaste frågan som Öckerö kommun står inför att lösa, enligt kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (M).

Att Länsstyrelsen satt stopp för detaljplanering i Öckerö tills trafiksituationen längs väg 155 är löst, är den viktigaste frågan som Öckerö kommun står inför att lösa, enligt kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (M).


”Vi kan inte utesluta något alternativ”

I slutet av förra året föreslog Göteborgsmoderaterna Jonas Ransgård och Hampus Magnusson att Västra Götalandsregionen och Trafikverket bör återuppta frågan om, och påbörja planeringen för, en broförbindelse mellan Öckerö kommun och Torslanda.
– Det kom inte som någon överraskning för mig. Var och en får agera för sin kommun. De agerar för Göteborg. Moderater måste inte ha samma syn på frågor, säger kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun, Arne Lernhag (M).

Det var i mitten av december som kommunalrådet och andre vice ordföranden Jonas Ransgård och biträdande kommunalrådet Hampus Magnusson i Göteborgs stads kommunstyrelse, bland annat i debattartiklar i Torslanda-Tidningen och Göteborgs-Posten krävde att en lösning av trafiksituationen i Torslanda skulle påskyndas. Förutom att förorda att en tvärförbindelse prioriteras i Trafiknämndens arbete och att expressbusslinjer värda namnet sätts in mellan Torslanda och centrala Göteborg, proklamerade de att Göteborg stad ska ”driva frågan om att de bör byggas en bro till Öckerö kommun”.
När Torslanda-Tidningen kontaktar Jonas Ransgård i slutet av januari för att fråga vad som hänt i frågan sedan dess svarar han:
– Motionen är inlämnad och Stadsledningskontoret skickar enligt rutin nu ut den på remiss till berörda nämnder.
– Vi har informerat Öckerömoderaterna genom Arne Lernhag. Kommunstyrelsen i Öckerö kommun motsätter sig en bro efter folkomröstningarna.
Enligt Jonas Ransgård är en lösning med fortsatt bilfärjetrafik till Öckerö kommun ohållbar eftersom det innebär stötvis biltrafik vilket hindrar påfart på väg 155. Det är enligt honom ett problem för resande från Öckerö såväl som från Torslanda.

Detaljplaneringsstopp – stort hot
När Torslanda-Tidningen några dagar senare träffar Arne Lernhag i kommunhuset på Öckerö berättar han att ett inledande möte har ägt rum den 26 januari där Öckerö kommunstyrelses presidium, Göteborgs trafiknämnds presidium, Länsstyrelsen och Trafikverket träffades för att diskutera hur man ska lösa trafiksituationen på Hjuviksvägen/väg 155.
Kommunikationsfrågan är en ödesfråga för Öckerö kommun. Men Arne Lernhag vill inte låsa sig vid alternativet att en bro skulle vara den enda lösningen.
– Att ha bra förbindelser med Göteborg är nödvändigt för att Öckerö ska kunna fortsätta vara en levande kommun. Som det är nu har Länsstyrelsen stoppat all nybyggnation i Öckerö och Trafikverket har larmat om att den nuvarande lösningen inte fungerar.
– Det är klart att det här är en överlevnadsfråga för oss. Att detaljplaneringen stoppas tar ju död på kommunen på sikt, säger han.

Brofrågan kan reta upp
I augusti förra året skrinlade Trafikverket planerna om att bygga busskörfält längs väg 155 på grund av ökade kostnader och lång genomförandetid.
Arne Lernhag kallar utredningen som nu har inletts ”förutsättningslös”, men poängterar vikten av att utredningen företas med stor ”bredd”. Han påpekar att det inte bara är i Öckerö kommun som ny detaljplanering stoppats, utan att det även gäller i de sydvästra delarna av Torslanda.  
– Varje alternativ ska utredas. Det finns fem-sex stycken minst… Utökad färjetrafik kan vara ett alternativ, fast förbindelse i form av en bro eller en tunnel är andra alternativ som måste utredas.
– Kanske kan det reta upp vissa personer att brofrågan kommer upp igen. Öckeröborna har röstat nej och vi i kommunen jobbar dagligen enligt tesen som fullmäktige satt – det vill säga fortsatt färjetrafik.

Sofistikerat och helt eldrivet
Han påpekar att det finns ”mer sofistikerade lösningar” på dagens miljöskadliga färjedrift.
– I Norge finns helt eldrivna färjor. Vi håller på att undersöka den möjligheten. De är mycket längre än dem vi har i dag och tar följaktligen fler bilar. Sedan är de helt eldrivna vilket naturligtvis gör att de är mycket bättre för miljön än dagens färjor. Det handlar i så fall om att våga investera.
Arne Lernhag återkommer till detaljplaneringstoppet som nu har påförts kommunen. Det är enligt honom den viktigaste frågan som Öckerö kommun har att handskas med överhuvudtaget. Om kommunen exempelvis inte får bygga några nya bostäder, eftersom det av Trafikverket och Länsstyrelsen anses bidra till ökad trafik på Hjuviksvägen/155:an, blir kommunens framtidsutsikter vad gäller tillväxten dystra.
– Då får vi sitta här och sakta tyna bort.

Utredning får börjas om
Åke Wessman är kommunikationsansvarig för Trafikverket, region väst. Han beskriver hur Vägverket (nuvarande Trafikverket) inledde en vägutredning i slutet av 1990-talet. Syftet var bland annat att belysa trafikutvecklingen längs väg 155 och hur färjetrafik och kollektivtrafik skulle kunna utvecklas. I ett remissvar framförde Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att vägutredningen borde kompletteras med en studie över förutsättningarna för att bygga en broförbindelse och en sådan togs sedermera in i utredningen.
– Men Öckerö kommun sa nej till en broförbindelse och i sin översiktsplanering tog kommunen bort möjligheterna att landa en bro på Öckerö. Utredningsarbetet fullbordades aldrig och det finns därmed inga slutsatser eller rekommendationer, säger Åke Wessman.
 – Om det skulle bli aktuellt att utreda en fast förbindelse i framtiden, så skulle utredningsarbetet få göras från början och utifrån de förutsättningar som gäller när utredningen genomförs.

Bussåkandet måste öka
Arne Lernhag vill inte på Torslanda-Tidningens fråga spekulera i hur kommunikationerna mellan Öckerö kommun och Göteborg kommer att se ut om 30 år. Men han är klar med vad som skulle kunna skjuta brofrågan på framtiden:
– Om alla arbetspendlare, i synnerhet 55-plus-män som jag själv, hade satt sig på bussen istället för i bilen, så hade vi löst väg 155-frågan för lång tid framöver. Både Öckerö- och Hjuviksborna måste bli bättre på att åka kommunalt till jobbet. Det är definitivt arbetspendlingen som är det stora problemet.

Henrik Edberg

Relaterad information

Fakta

Hönöleden är den mest trafikerade färjeleden i Sverige och även den som kostar mest: 74 miljoner skattefinansierade kronor om året.
Björköleden kostar ungefär 20 miljoner kronor om året.
Den totala budgeten för de 38 allmänna färjeleder som Trafikverket driver är 650 miljoner kronor per år.
Källa: Trafikverket

Kommentarer

(3)
  1. Bygg ett höghus på Centrumplatsen Knippla som sjömärke med coop nära i bottenplan. Bygg ett höghus vid Burö färjeläge och en linbana mellan dessa höghus.

    Sture 2017-05-1909:43:00
  2. Bygg vita höghus på öarna med balkongerna mot havet. Bygg broar med spårbunden kollektivtrafik till och mella öarna.

    sture 2017-04-2020:34:51
  3. I Norge bygger vi flytande förproducerade flytande tunnlar som sänks ner till lämpligt djup för sjöfarten och förankras säkert. Billig och snabb industriell produktion som påverkar miljön minimalt. Dessutom lätt att ta bort utan att stora återställningsarbeten krävs. Tänk Tingstadstunnelns hopmonterade rör med flytkroppar som förankras med kättingar till botten.

    Stig Ottosson 2016-02-1013:15:58

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv