Huvudkolumn

Publicerad 2017-08-29 13:30 Skriv ut Tipsa en vän
Politiker och tjänstemän skulle egentligen stått vid stationer och minglat med mötesdeltagarna, men efter önskemål från besökarna blev det i stället en allmän frågestund med ansvariga på scenen.

Politiker och tjänstemän skulle egentligen stått vid stationer och minglat med mötesdeltagarna, men efter önskemål från besökarna blev det i stället en allmän frågestund med ansvariga på scenen.


Välbesökt möte med många invändningar mot byggplanerna

Ett mycket stort antal kommuninvånare hade samlats i Nimbus lokaler när Öckerö kommun höll samrådsmöte om detaljplanen för Norra Brevik.
– Jag vill uttrycka min tacksamhet till Öckeröborna för en konstruktiv dialog trots att det var många upprörda känslor, säger kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (M), dagen efter mötet.

När klockan slog 18:30 i torsdags i förra veckan och det var dags för allmänheten att få information och ställa sina frågor om planerna för Norra Brevik till politiker och tjänstemän, var Nimbus lokaler i det närmaste fyllda av engagerade Öckeröbor. Efter att Petter Leyman från Öckerö kommuns planenhet informerat om planprocessen och Pernilla Olofsson från samhällsbyggnadskonsultföretaget Tyréns gått igenom planförslaget var tanken att besökarna skulle ”mingla” och ställa frågor till företrädare vid olika stationer. Det blev dock tydligt att kommuninvånarna inte ville att mötet skulle genomföras på det sättet. Istället fick Arne Lernhag (M), Jan Utbult (KD) och Maria Brauer (S), tillsammans med olika tjänstemän ställa sig på scenen och svara på det samlade auditoriets frågor i tur och ordning.

”Var rädd om natur-områdena”
Ska man döma av opinionen hos de Öckeröbor som hade sökt sig till samrådsmötet och gjorde sina röster hörda så finns ett brett folkligt motstånd mot planerna för Norra Brevik. Många ifrågasatte varför just naturområdet i Norra Brevik ska exploateras. En kommentar från publiken som drog ned stora applåder var: ”Det är helt ofattbart att den här marken ska bebyggas överhuvudtaget.”
Att utsikten från områdets högsta punkt kommer att begränsas var något många ställde sig kritiska till. Men enligt Pernilla Olofsson är det bara om man blickar öster- och söderut från den platsen som man kommer se in i husfasader. Utsikten västerut – över havet – kommer att finnas kvar.
Att naturresurser är extra viktiga att ta till vara på i en ökommun tycktes de flesta mötesdeltagare vara överens om.
”Det finns inte utrymme för att bygga hur mycket som helst” och ”Var rädda om de naturområden vi har, de kommer inte tillbaka. Ett sprängt berg är borta för alltid” var kommentarer som dryftades under kvällen.

Samråd – ett sätt att få svar
Frågeställningar höjdes även för hur Trafikverket ser på byggplanerna och den förmodade trafikökningen de för med sig. På det svarade Arne Lernhag att en process pågår (vilket Torslanda-Tidningen skrivit om tidigare):
– För att få upp Länsstyrelsen och Trafikverket på bordet och få reda på vad de egentligen menar har vi tagit fram en plan som de får yttra sig om. Samrådet är ett sätt att få svar från dem. Vi har nästan alltid någon myndighet emot oss, sa Arne Lernhag.
På en direkt fråga om det går att dra tillbaka planerna för Norra Brevik helt och inte bara komma med synpunkter om förändringar, svarade Arne Lernhag:
– Efter granskningen finns sådana möjligheter. Målsättningen är ju att en framtagen plan ska antas. Men det kan också bli så att den avslås, exempelvis på grund av opinionsyttringar, sa han.

Ingen ”partipiska” i frågan
Samtliga politiska representanter på scenen (M, KD och S) gjorde också klart att man inte kommer att låta partipiskan vina i frågan när ett politiskt beslut väl ska tas.
– Precis som i brofrågan är det min bedömning att det är 50-50 för och emot planerna för Norra Brevik inom partierna, sa Maria Brauer (S).
Dagen efter samrådsmötet säger Arne Lernhag till Torslanda-Tidningen:
– Jag var beredd att det skulle vara en stor opinion mot planerna på mötet. Det har märkts bland annat i det engagemang olika grupper visat på Facebook och i namninsamlingar. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Öckeröborna för en konstruktiv dialog, trots att det var många upprörda känslor. Dialog gynnar båda parter.
– Under både mötet med sakägarna och det allmänna mötet framkom många mycket bra synpunkter. Vissa av dem sådana som jag inte tänkt på tidigare, men jag vill inte gå in exakt på vilka synpunkter det var, säger Arne Lernhag.

Samrådstid till 8 september
Samrådstiden sträcker sig fram till den 8 september 2017. Den som har synpunkter måste skicka in dem skriftligen till Öckerö kommun via e-post eller vanlig post för att de ska registreras.
– Det funkar inte att ta in synpunkter muntligen. Det måste ske skriftligen för att undvika missförstånd och av juridiska anledningar. Om man inte yttrar sig under samrådstiden får man inte yttra sig under granskningen, sa Arne Lernhag till Torslanda-Tidningen.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv