Huvudkolumn

Publicerad 2018-05-09 10:57 Skriv ut Tipsa en vän
Öckerös företagare  mest nöjda i regionen
Öckerös företagare mest nöjda i regionen

Företagen i Göteborgsregionen blir allt nöjdare med kommunernas service. Det visar den senaste Insiktsmätningen. Allra nöjdast är man i Öckerö.

Diagram

Sju av kommunerna i Göteborgsregionen får NKI-betyg över 70, vilket anses vara gränsen för höga betyg. De mest nöjda företagen hittar man på Öckerö med ett NKI på 79.

Drygt 3 700 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insikt-mätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.
Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)  genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens 13 kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd Kund-Index (NKI) på 62 år 2008 till ett NKI på 69 i Insikt 2017. Därmed tangerar regionens NKI den övre gränsen för godkänt som SKL har satt upp. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.
Bäst mätresultat i Göteborgsregionen har Öckerö med ett NKI på 79.
– Det gläder oss. Vi har en historia av företagande här ute vilket naturligtvis är en fördel, det ligger lite i vårt DNA att vara företagare. Men samtidigt vill jag tro att det har lärt oss tjänstemän och andra näringar att arbeta i den här miljön, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö.
Resultatet i Göteborg hamnar i årets Insikt på 69. Göteborg tangerar därmed resultatet i den förra mätningen som gjordes för ett år sedan.
– Vi befinner oss i en enorm omvandlingsprocess i Göteborg där hela staden ska byggas om och det får konsekvenser för företagen och hur de upplever kommunens service. Nu måste vi verkligen kraftsamla för att orka ta oss upp ytterligare. Vi ska vara bästa storstaden på företagsklimat och måste vända på varenda sten för att hitta förbättringsmöjligheter, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg.

Pressmeddelande

Relaterad information

Fakta

Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.
I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 3 757 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 56 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 160 kommuner. Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se.

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv