Huvudkolumn

Publicerad 2015-09-16 10:05 Skriv ut Tipsa en vän
Socialsekreterarna Pernilla Larsson, Eva Jönsson och Antonia Bengtsson informerade om vad Öckerö kommun gör för att möta behovet av platser för unga migranter.

Socialsekreterarna Pernilla Larsson, Eva Jönsson och Antonia Bengtsson informerade om vad Öckerö kommun gör för att möta behovet av platser för unga migranter.


Öckerö ska ta emot fler unga migranter

Höstens fösta ö-rådsmöte handlade till stor del om att kommunen ska ta emot fler unga invandrare.

Sverige är det land som tar emot flest kvotflyktingar i Europa. Vi tar även emot flest unga migranter, varav en del kommer till dessa trakter. Avtalet som Öckerö har med Migrationsverket är att kommunen ska ta emot 12 unga per år – fast nu blir det en per vecka eftersom antalet som kommer hela tiden ökar. I dagsläget ansvar Öckerö kommun för 32 personer i denna kategori.
Socialsekreterare Pernilla Larsson var på plats – tillsammans med socialsekreterarna Eva Jönsson och Antonia Bengtsson – för att informera om situationen.
– Vi behöver rekrytera fler familjehem eftersom det nu kommer fler än vi planerat för. Vi vill att dessa hamnar just i familjehem. Nu är det krisläge så hälften av dem vi tar hand om bor i just familjehem, fast några bor i Göteborg, så vi köper en del platser.
Därutöver måste gode män rekryteras för att ta hand om migranternas ekonomi. Utöver detta måste en rad andra åtgärder vidtas, som skolfrågan till exempel. Nu är Bratteberg och Hedenskolan förberedda att ta mot fler elever, för att bara nämna ett exempel på allt praktiskt som tillkommer.
Statligt stöd utgår med 1900 kronor per dygn och ungdom till kommunen men kostnaderna är oftast högre om platser måste köpas in.

Hönö och Öckerö
Hönö hotell är sålt till ett företag som ska starta ett HVB-hem för 14 unga migranter. Här kan även andra kommuner komma att placera ”sina” migrantungdomar.  Därtill kommer att på Björkö vandrarhem ska finnas 14 platser men här är oklart vilken kommun som blir huvudman.
De unga, dessa är till 85 procent av manskön, som tidigare placerats i kommunen kom framför allt från Afghanistan men nu kommer även Eritreaner, Somalier och Syrier med fler.
– Vi har två dagar på oss att ordna ett boende, förklarar socialsekreterare Eva Jönsson.
Men enbart för att någon är ung får denne inte per automatik uppehållstillstånd. Statistiskt får tre fjärdedelar stanna kvar legalt här i landet. På grund av mängden ansökningar kan processen ta lång tid, ett år eller längre.
– Den som då får permanent uppehållstillstånd, kan därefter ansöka om att få ta hit sina anhöriga till landet, påpekar Pernilla.

Inte bara att bygga förläggningar
Kommunalrådet Arne Lernhag påpekade att man haft en diskussion bland kommunens politiker om hur man bäst får en god kvalitet i mottagandet av ungdomarna.
– Nu verkar det som också antalet vuxna migranter ökar och tanken är att se vad Öckerö kommun kan göra. Kanske göra en flyktingförläggning? Tumlaren på Fotö och Kalvsunds skola kan komma ifråga. Det är tydligen panik och vi får se vad vi kan hjälpa till med.
Förmodligen är Migrationsverket överlupet med jobb. Enligt Arne får kommunen ingen kontakt med dem utan de styrande i Öckerö kommun får för tillfället förlita sig på medias information.
– Men det är inte bara att bygga nytt hur som helst, det finns massor av regler som snärjer oss, påpekade han.
Naturvård på programmet
Ett naturvårdsprogram för Öckerö kommun har sjösatts för att se vilka åtgärder som behöver göras. Företaget Naturcentrum Ab har identifierat och inventerat områden med naturvärden.
– Öckerö är en kommun med mycket vatten men inventeringen är gjord på landområden. Företaget har gjort förslag på åtgärder för att bevara olika miljöer, säger Linnea Rösiö, från miljö och hälsa.
I kommunen finns naturreservatet på Rörö samt i Ersdalen men andra värdefulla områden som saknar skydd pekas ut i programmet.
– Största hotet är igenväxning, exploatering samt avverkning, menar Linnea.
Allt ska, bland annat, mynna ut i en naturguide i form av en folder eller broschyr för den eller dem som vill uppleva kommunens natursevärdheter.
– Detta är ett verktyg för att bevara viktiga miljöer, sammanfattar Linnea Rösiö arbetet med naturvårdsprogrammet.

Conny Åquist

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS