Huvudkolumn

Publicerad 2017-10-31 14:39 Skriv ut Tipsa en vän
Kostnadskonflikt om bullerskydd
Kostnadskonflikt om bullerskydd

Miljönämnden har ålagt SDF Västra Hisingen att bekosta bullerskärmar vid Skutehagen. Men stadsdelen tycker inte att verksamhetsutövaren ska stå för kostnaden vid en statlig väg. Nu vill stadsdelen att stadsledningskontoret avgör ansvarsfrågan.

Vid månadens stadsdelsnämndsmöte avhandlades bland annat frågan om bullerskydd vid Skutehagens grundskola och förskolan Skutehagsvägen 102. Bakgrunden är att miljönämnden i juli i år fattat beslut om ett föreläggande till SDN Västra Hisingen om att utreda och redovisa vilka åtgärder som krävs för att sänka ljudnivån från den närbelägna och tungt trafikerade väg 155 till under riktvärdet 55 decibel.
Personal från Skutehagen har tidigare ställt frågan till statliga Trafikverket som ansvarar för väg 155 om de kan åtgärda bullret eller ge finansiellt bidrag till att bullerskydd upprättas. Trafikverket har då avböjt att utföra åtgärder med hänvisning till en proposition från 1996-97 som slår fast att nybyggnationer ska utformas så att bland annat buller- och vibrationer inte uppstår från en befintlig väg. Skutehagen är byggd är 1997. Miljönämnden delar Trafikverkets tolkning.
Lokalförvaltningen som äger och förvaltar Skutehagen hänvisar dock till ett internt resonemang i kommunen kring trafikbullerfrågan som innebär att det är ”förorenaren”, den part vars väg bilarna kör på som ska stå för kostnaderna – med andra ord staten, eftersom väg 155 är statlig och inte kommunal.
Stadsdelsnämnden gick på den egna förvaltningens förslag och beslutade att man vill att stadsledningskontoret ska utreda ansvarsfrågan.

Matsalsombyggnation på  Björlandagården
Mer skola: Stadsdelsnämnden beslutade om en ombyggnation av storköks- och måltidsmiljön på Björlandagården i både hus A och hus D. Det gjorde de i enlighet med förvaltningens linje och den förstudie som gjorts. Finansieringsbehovet uppträder under hösten, medan de ekonomiska konsekvenserna hänskjuts till den nya grundskolenämnden som tillträder 1 juli 2018. Bakgrunden till ombyggnationen är att arbetsmiljön behöver bli bättre för kökspersonalen, men också att eleverna inte fått tillräcklig plats. Måltidsmiljön för eleverna måste också bli bättre.
Värt att ytterligare notera från mötet är att biblioteken i Västra Hisingen har mycket nöjda besökare. Kundnöjdhetsindex ligger på 85-90 procent för stadsdelens bibliotek, vilket är väldigt högt och innebär att nästan samtliga besökare pratar om, och rekommenderar, besök på biblioteket till vänner och bekanta, enligt undersökningen.
Frågan om den kommunala internbussen, som på förslag från S och V, skulle forsla anställda på till exempel förskolor och äldreboenden från Vårväderstorget till deras arbetsplatser i Torslanda, bordlades ytterligare en gång. Allianspartierna ville först yrka avslag på yrkandet, men nämnden beslöt efter en diskussion att bordlägga ärendet.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

Extrakolumn

Visit Öckerö 2018

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS