Huvudkolumn

Publicerad 2014-06-18 10:19 Skriv ut Tipsa en vän

Nystart också i Torslanda

Alliansen i Göteborg går till val på nystart för Göteborg efter 20 år med rödgrönt styre. Boende i Torslanda vet om den njugga inställningen från de rödgröna till alla de problem som behöver lösas i området. Trafiksituationen i Torslanda har förvärrats kraftigt sedan stängningen av Södra Låssbyvägen för genomfartstrafik förra året. Problemen har lett till ett starkt folkligt engagemang från boende i Torslanda. I december gav vi i Alliansen i trafiknämnden därför uppdrag till trafikkontoret att skyndsamt ta fram förslag på att lösa trafiksituationen i centrala Torslanda. Vi fick igenom uppdraget med stöd av vägvalet och socialdemokraterna. Miljöpartiet och vänsterpartiet röstade emot.

På senaste trafiknämnden den 12 juni kom den efterlängtade rapporten med ett batteri av förslag till åtgärder som kan sättas in för att få trafiken att fungera och öka säkerheten. Rapporten beskriver väl trafikproblemen med de ökade riskerna för barn och förseningar i kollektivtrafiken. Den innehåller många konkreta och bra förslag men även en del tvivelaktiga dito. Framför allt känner vi hur lågprioriterad en ny tvärförbindelse är. Motståndet mot att bygga en ny tvärförbindelse är fortsatt stor inom det rödgröna blocket. Detta trots att det endast handlar om en ersättningsväg till den stängda Låssbyvägen och har stöd i gällande översiktsplan för Göteborg.
Trafikkontoret ska nu arbeta vidare för att i dialog med boende i Torslanda och övriga intressenter komma tillbaks med konkreta åtgärder. Några kan förhoppningsvis genomföras redan i år. För att vara mycket tydliga med vad vi vill, gav vi trafikkontoret i uppdrag att inkludera en tvärförbindelse så snart som möjligt i åtgärdspaketet för Torslanda. Vidare att i samarbete med fastighetskontoret snarast inleda diskussioner med markägare för dragning av ny tvärförbindelse. Även denna gång fick vi stöd av vägvalet och socialdemokraterna. Men vid voteringen röstade miljöpartiet och vänsterpartiet nej ännu en gång. Vi i Alliansen står enade om att satsa i Torslanda.

Martin Wannholt (M), Kommunalråd och vice ordf. trafiknämnden
Birgitta Ling-Fransson (FP), Ledamot kommunfullmäktige och trafiknämnden
Sören Runsteen (KD), Ersättare trafiknämnden

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv