Huvudkolumn

Publicerad 2018-01-18 09:47 Skriv ut Tipsa en vän
Inget är beslutat om seniorboende i Hjälvik
Inget är beslutat om seniorboende i Hjälvik

I förra veckan fanns en artikel om ett seniorboende i Hjälvik som nyligen varit ute på samråd. När man läser artikeln kan man få uppfattningen om att beslut nu är fattat, att byggnationen kan starta. Inget kan vara mer förhastat.

Efter Samrådsförfarande i höstas pågår nu samtal mellan kommunen och den tilltänkte byggherren, BoAktiv, om hur man kan modifiera de preliminära planer som presenterades i samrådet. Alla yttranden från allmänhet och remissinstanser som inkom i höstas har noterats av kommunen och man samtalar nu om hur modifieringar kan ske som skall minska påverkan i landskapet och eventuellt lättare kunna vinna acceptans.
Det som presenterades i Torslanda-Tidningen var ett steg på vägen i dessa samtal. Lite förhastat har av någon anledning ett steg i dessa diskussioner funnit sin väg ut i media. Kommunen anser att ytterligare modifieringar behövs och fortsätter diskussionerna med exploatören.
Under första kvartalet 2018 skall fortsatta samtal mellan kommunen och byggherren ske tills man kan enas om ett förslag som skall skickas ut på granskning. I granskningsprocessen skall allmänheten återigen få tala om vad vi anser om förslaget.
Det är inte omöjligt att denna process tar längre tid än vad som i dagsläget ligger i plan, dvs granskningen kan komma senare än första kvartalet i år.
Efter granskningen vidtar vad som kallas “Antagande” dvs under andra kvartalet 2018 skall det politiska beslutet tas. Skall det bli ett Ja eller ett Nej. Även här är det rimligt att tro att planerna senareläggs.
Så, tro inte att beslut är taget. Och om du är intresserad av ett framtida seniorboende i komplexet - sälj inte ditt nuvarande boende ännu. Inget beslut är ännu fattat.

Öckerö Ö-råd
Kerstin Sterner
Ordförande

 

Kommentar till ovan insändare

Tack för påpekandet. Men de som hört av sig om artikeln övertolkar något som inte står. I min text står att något ”är planerat”, inte beslutat. Här står ”… om planen antas”, inte att den är antagen. Ska man märka ord, kan ordet ”om” lika gärna tolkas som ordet ”aldrig”. Vi har exempel på när ”om” blev ”aldrig”, som Långholmenprojektet i Klåva och Spa-anläggningen väster om Öckerö båtklubb. ”Planerade” projekt som ”aldrig” blev av, åtminstone i närtid.

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv